Hvad er healing

Indre Balance

v/ Anja Elizabeth Thornsen

Hvad er healing?

 

Healing er en kanalisering af energi gennem behandleren til klienten. Healing er at skabe balance – indre balance.

 

Der kan være forskellige årsager til, at vi ikke får bearbejdet alle vores oplevelser. Vores sind lægger låg på dét, der er ubehageligt eller ”farligt”, eller som vi ikke er klar til at kigge på. Men oplevelserne forsvinder ikke. De lagrer sig i vores underbevidsthed og i vores krop, indtil vi en dag ikke længere kan undertrykke virkningen, og ubalancen ved ikke at tage ansvar bliver så stor, at vi ikke længere kan overse den.

 

Når healingen går ind og skaber balance, bliver ubalancerne tydelige for os, og dermed får vi muligheden for at ændre på nogle mønstre, måder vi handler eller tænker om os selv eller vores omverden. Derfor er det i sidste ende klientens eget ansvar at kigge på og ændre dét, der har været gemt af vejen. Behandleren er blot en hjælper.

Buddhi

Buddhi er en kraftfuld rensning af dine psykiske organer /chakraer indefra. Du skal regne med mellem 6 og 15 behandlinger for at opnå en fuld rensning af alle chakraer.

Sindsro

Sindsro er en smuk og enkel måde at genoprette ro i dit sind. Stress, søvnsløshed eller dybere psykisk ubalance kan gennem måske mange år have fjernet dig fra din naturlige ro, og det kan være helt uoverskueligt at få styr på noget i dit liv. Ved gentagne behandlinger vender dit sind stille og roligt tilbage til sin egen naturlige ro, og du kan herefter lidt efter lidt arbejde med de ubalancer, der til at starte med fjernede dig fra din ro.

Behandlingen kræver intet af klienten, kan modtages af alle og er særdeles velegnet til psykisk sygdom. Du kan læse mere om sindsro her.

Respondhealing© - En unik healingsteknik

 

Respondhealing er en unik healingsteknik udviklet af Steen Kofoed i 2016 i Danmark, som handler om at aktivere kroppens celler og atomer. Formålet med aktiveringen er, at kroppens indre potentiale kan foldes ud til glæde og gavn for ejeren. Respondhealingen opløser blokeringer, spændinger og ‘oplyser’ blokerede ‘mørklagte’ områder i fysikken og i de psykiske områder, der har med kroppens funktionalitet at gøre.

 

Med energiteknologien Respondhealing, hvor energi tilføres, påvirkes ikke bare det fysiske områdes celler og atomer, men også dybe psykiske sindsmønstre og ubalancer i den bio-magnetiske krop, hvormed en transformation kan ske.

 

Respondhealing er velegnet til ALLE fysiske sygdomme og ubalancer.

Mit første møde med William Reffstrup i februar 2017.

 

William har CP, spastisk lammelse og har modtaget respondhealing 2 gange om ugen i en periode på 3½ md.

Læs Williams mor Nina Reffstrups beretning om forløbet her:

 

Williamshealingsforløb