Jeg tilbyder

Familier og forældreskab

– samtale, vejledning og behandling

At være forælder – alene, eller sammen med en eller flere andre, til børn, egne og andres i sammenbragte familier – er en udfordring for alle, uanset baggrund. Det er en kunst at få det hele til at balancere i en hverdag, der ofte stikker af og stiller krav om stort overblik og evne til at planlægge. Herudover skal vi være empatiske, mentaliserende og forstående og have overskud til at lægge øre til vores børns fortællinger, næsten uanset hvor trætte vi selv måtte være. Nogle formår at jonglere med mange bolde, og får samlet de bolde op igen, der ind imellem falder på gulvet. Andre oplever, at tingene gradvist bliver sværere og formår måske ikke i tilstrækkelig grad at passe på sig selv eller børnene undervejs.

Afhængig af hvad der er på spil i familien, kan det være en god idé at bede om hjælp fra én, som ikke har følelser i klemme eller har nogen andel i eventuelle konflikter. Nogle gange er støttende samtaler til forældrene nok til at bringe fornyet energi ind i familien. Andre gange kan det være en hjælp at få kigget på dynamikken i den samlede familie.

Familiebehandling er derfor ikke en færdig pakke, men tilpasses altid den enkelte families behov og udfordringer.

”Et konstruktivt fællesskab med partner og børn kræver, at vi er villige til at udvikle os som mennesker – Ikke på de andres præmisser, men ofte inspireret af deres smerte” (Citat: Jesper Juul, Dit Kompetente Barn)

Metoder til screening og tilgang:

Mentaliseringsbaseret og løsningsfokuseret med udgangspunkt i den moderne neuroaffektive forskning

  • Care Index – videobaseret samspilsobservation til klinisk praksis
  • WMCI – Working Model of the Child Interview
  • IA – Insight Assessment
  • AAI – Adult Attachement Interview – modificeret til klinisk brug
  • MIM-P (video)
  • APCI – Assessment of Parent-Child Interactions (video)

Healing

Healing er en kanalisering af energi gennem behandleren til klienten. Healing er at skabe balance – indre balance.

Der kan være forskellige årsager til, at vi ikke får bearbejdet alle vores oplevelser. Vores sind lægger låg på dét, der er ubehageligt eller ”farligt”, eller som vi ikke er klar til at kigge på. Men oplevelserne forsvinder ikke. De lagrer sig i vores underbevidsthed og i vores krop, indtil vi en dag ikke længere kan undertrykke virkningen, og ubalancen ved ikke at tage ansvar bliver så stor, at vi ikke længere kan overse den.

Når healingen går ind og skaber balance, bliver ubalancerne tydelige for os, og dermed får vi muligheden for at ændre på nogle mønstre, måder vi handler eller tænker om os selv eller vores omverden. Derfor er det i sidste ende klientens eget ansvar at kigge på og ændre dét, der har været gemt af vejen. Behandleren er blot en hjælper.

Det er muligt at modtage fjernhealing.

Sindsro

Sindsro er en smuk og enkel måde at genoprette ro i dit sind. Stress, søvnsløshed eller dybere psykisk ubalance kan gennem måske mange år have fjernet dig fra din naturlige ro, og det kan være helt uoverskueligt at få styr på noget i dit liv. Ved gentagne behandlinger vender dit sind stille og roligt tilbage til sin egen naturlige ro, og du kan herefter lidt efter lidt arbejde med de ubalancer, der til at starte med fjernede dig fra din ro.

Behandlingen kræver intet af klienten, kan modtages af alle og er særdeles velegnet til psykisk sygdom. Du kan læse mere om sindsro her.

Husrensning

Nogle gange oplever vi i vores hjem eller på steder, hvor vi færdes, energier og energiaftryk fra den åndelige verden, væsener, der ikke længere er i live, men alligevel sidder fast i den fysiske verden. De kan være så kraftige i deres manifestation, at de griber forstyrrende ind i vores liv og hverdag.

Jeg tilbyder at afsøge jeres hjem for fastsiddende sjæle, og møder jeg nogen, der ikke skal være dér, hjælper jeg sjælen eller væsenet videre og renser efter aftrykket. Jeg kan også se, hvorvidt der er tale om, at det er beboerne, der har tiltrukket væsenet. Hvis det er tilfældet, så vil det være et spørgsmål om tid, før der igen er tiltrukket noget nyt, uanset hvor godt der er renset.

I tilfælde af, at der ikke er tale om fastsiddende væsener, tager vi en snak omkring, hvad der kan have medført dine/jeres fornemmelser i hjemmet.